Home

Középkori büntetések kivégzések

A büntetések végrehajtása, mint városi népünnepély A megszégyenítő és testfenyítő büntetések, valamint a nyilvános kivégzések egy középkori város életében legalább olyan fontosak voltak, és akkora attrakciót is jelentettek, mint ma egy futballmeccs, vagy egyéb városi ünnepség Kerékbetörés, kínpad általi halál vagy éppen kézlevágás - ezek a büntetések, kínzások nem voltak ritkák a középkorban. A büntetések és kínzások annyira voltak brutálisak, amennyire az elkövetett bűn, legalábbis elvileg vÍzbefojtÁs És egyÉb kÖzÉpkori bÜntetÉsek 176 az ÁllamvÉdelmi hatÓsÁg terrorja 182 tortÚra a magyarorszÁgi kÉnyszermunkatÁborokban 193 a budapesti nÉpbÍrÓsÁg ÍtÉlet vÉgrehajtÁsi jegyzŐkÖnyve 1947-bŐl 198 az 1979. Évi 11. szÁmÚ tÖrvÉnyerejŰ rendelet (rÉszletek) 20 Kivégzési módszerek régen és ma - PécsiBölcsész. A halálbüntetést már az őskortól fogva alkalmazzák, jelenleg a világ több mint 100 államában a kiszabható büntetések között szerepel. Az ókorban a halálbüntetésnek inkább vallási vonatkozása volt, a bűnös testét emberáldozatként felajánlották az istenek. A büntetések tekintetében is különbözött az akkori helyzet a maitól, mert a középkorban az volt a cél, hogy a bűnöző a korábbi életéhez képest hátrányos helyzetbe kerüljön. Ha például egy középkori embert egy mai börtönbe zárnának, akkor valószínűleg megköszönné, hiszen ehetne, ihatna, mosakodhatna és még.

A halálbüntetés a legsúlyosabb büntetési forma, a bűnösnek talált személy életének kioltása, az élettől való megfosztása büntetőeljárás keretében. A halálbüntetés jogossága vagy jogtalansága napjaink legvitatottabb jogi, etikai, teológiai és társadalmi kérdéseinek egyike. A halálos ítélet végrehajtásának módja a kivégzés, ami alatt olyan, nem. Az ember egy nagyon fura lény. Ma úgy véljük, hogy irtózunk az erőszaktól, különösen a rendkívül kegyetlen erőszaktól, és csak nagyon kirívó esetekben, néhány megborult elmének okoz örömet mások kínzása. Szép gondolat, de sajnos önámítás, a mai napig jóval több a jellemzően gyengébbel, sok esetbe A középkor mindenképp kiszámíthatóbb korszakát az átmenet gyakran kaotikus időszaka követte. Korábban soha nem látott mértékben nőtt meg a kínvallatások és a nyilvános kivégzések száma a korabeli Európában. Az ítéletvégrehajtások: a csonkítással és megbélyegzéssel együtt járó testi büntetések és a. Római kori kivégzések áldozatainak maradványaira leltek Angliában - Lefejezett holttestek egy csoportjára bukkantak egy temetkezési helyen Angliában. Az áldozatok valószínűleg római kori kivégzések áldozatai - közölté Középkori rituális büntetési formát vezettek be 1920-ban Magyarországon, amikor a nemzetgyűlés kilencven évvel ezelőtt megszavazta a botbüntetést. Ezt a fenyítést végül nem alkalmazták, de a törvény parlamenti vitája jól illusztrálja a korszak hangulatát. A vitában egyébként a szemet szemért, fogat fogért ókori elve is felmerült

Bűn és büntetés a középkorba

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91laphttp://kulturpara.blog.hu/2016/11/28/a_legkegyetlenebb_kivegzesi_modszerekhttp://listsick.blog.hu/2013/03.. A büntetések és a büntetés-végrehajt A középkor évszázadaiban az államhatalom, az uralkodó elit meglehetősen híján volt az információkat A kivégzések során órákig tortúráztatott elítélt szenvedése a rossz, a bűn és a büntetés elmúlhatatlan 7 Dr. Kabódi - Dr. Mezey - Dr. Lőrincz:. A főbenjáró bűnök száma megháromszorozódott a harmadik században, a negyedikben megnégyszereződött - mondta Lisboa. Mivel ez a terület a római hadseregé volt, a büntetések súlyossága, a római jog érvényre juttatása jóval szigorúbb lehetett az itten településeken - tette hozzá volt a hatalom.11 Ez a társadalmi megosztás tükröződik a középkori törvényekben is, amelyek nem egyformán ítélték meg ugyanazt a cselekményt, ha úr, a klérus tagja vagy jobbágy követte el. A törvények és a büntetések kapcsolata Az 1. számú mellékletben bemutatott táblázatokat a Corpus Juris Hungarici12 fel Kulcsszavak: középkor, kora újkor, igazságszolgáltatás, rendellenes temetkezések, vesztőhely A halálbüntetés jogi keretei a középkorban és a 16-18. században A középkor és a kora újkor időszakában1 a halál-büntetés minden országban általánosan alkalma- A kézirat beérkezett: 2017. április 26. * Kováts István

Kerékbetörés, kézlevágás - brutális kínzások a középkorból

A középkori Magyarországra is igaz az, amit az itáliai utazó Bázel városában tapasztalt: itt is az évszázadok során kialakult, és csak lassan változó szokásjog alapján ítélkeztek a bírák, az írott törvényeknek csak kiegészítő szerep jutott. A középkori Magyarországon nem volt semmiféle büntető törvénykönyv A moszuliak megdöbbentő történeteket meséltek a terroristák által visszaállított középkori viszonyokról. Olvassa el riportunkat a hol hátborzongató, hol hihetetlen moszuli hétköznapokról. Civil pajzs. A középkort idéző szabályok, a kemény büntetések, a nyilvános kivégzések nem csak hátborzongató érdekességet. verés, pálcázás, ostorozás, vagy a korbácsolás. A sötét középkor jellemzőjeként említendőek a szinte közösségi programnak számító, rengeteg látogatót vonzó nyilvános kivégzések. Ezeknek pedig egyértelmű célja volt nem csak az elrettentés, de a mély érzelmi benyomás keltése is Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. A tényleges kivégzések 90%-ára Kínában került sor. Kínában 1990 és 2001 között legalább 20 000 kivégzést hajtottak végre, részben politikai okokból is. Az Egyesült Államokban 38 államban van halálbüntetés, és 12-ben nincs. 2004-ben hat halálraítéltről derült ki, hogy ártatlan

Az ókor és a középkor embere kifejezetten kreatív volt a halálos ítélet végrehajtásának tekintetében. Kedvelt és viszonylag kíméletes kivégzési módszer volt a lefejezés, a nyaktiló, a lenyilazás, a méreg általi halál (ami különösen a görögöknél volt jellemző), a halálra éheztetés és a máglyahalál, amely gyakran társult fojtópánt alkalmazásával Ez volt a legnagyobb bűn a szexben. 2021. 08. 19. 04:40. Európában a középkor évszázadaiban - a szabados ókorral összehasonlítva - gyökeresen megváltozott a szexualitáshoz való hozzáállás. A szexuális életre vonatkozó intelmeket lejegyző papok és szerzetesek a gonosz műveként tekintettek a nemi vágyra, és. A középkori bûnök és büntetések útvesztõjében akkor tudunk a legbizton-ságosabban eligazodni, ha a legkülönbözõbb mûfajú forrásokat vetjük össze, és elsõsorban olyan adatokat igyekszünk feltárni, feldolgozni, amelyek a tényleges bírói gyakorlatot rögzítették. A Magyar Királyság valamennyi bírói fórumána A középkor végi kutatásokban a bírósági anyag mellett ezért erőteljesen támaszkodnak a narratív források, krónikák adataira, illetve a városi számadáskönyvek, városkönyvek vizsgálatára: ide ugyanis bejegyezhették az ítéleteket, vagy a kivégzések anyagi vonatkozásáról készíthettek feljegyzéseket. 16 Fontos. Kínzások és kivégzések története, Torrente del Bosque-től. Azt hiszem őt már említette is valaki. Lopásért elítltek egy nőt és egy férfit, bár a nő terhes volt, de az ítéletet nem változtatták meg, uh a magzatot is keresztűl kellett szúrni,de mivel a hóhéroknak nem volt e téren kellő tapasztalatuk, nem tudták.

A régi büntetések gyakorlatilag kivétel nélkül a fájdalomra alapoztak. Mert nem nagyon volt mire másra. Cellában láncon rohadni nem feltétlenül elég ijesztő annak, aki nem próbálta és alapból nyomor az élete. A legkímélőbb és egyben legkevésbé méltóságot sértő kivégzések csak az elitnek jártak A büntetések nagymértékű humanizálódáson mentek az idők során keresztül. Gondoljunk csak a tálióra, tükröző büntetések, szemet-szemért elv, vagy a válogatott kínzásokra, mint a szemkitolás, a bélkivonás, utóbbi biztos halálla is járt, ahogy a karóba húzás,vagy az élő állatok bőrébe való bevarrás A tárgyalások és kivégzések eljárásai A könyv harmadik része azzal a céllal foglalkozik, hogy a boszorkányokat tárgyalás és kivégzés útján irtják ki. A részletes útmutatás célja az volt, hogy elkülönítse a hamis vádakat az igazaktól, mindig feltételezve, hogy a boszorkányság és a káros varázslat valóban.

A büntetések osztályozása a joghátrány mibenléte alapján is megközelíthetõ: a halálbüntetésnél a joghátrány az élet elvétele, létezik a testi, illetve megszégyenítõ büntetések, szabadságelvonás, vagyoni jellegû büntetések, munkabüntetés, erkölcsi jellegû büntetések, jogfosztó és jogkorlátozó büntetések A középkori börtönök brutális világa. Egy-egy vár börtönében járva borzongva rácsodálkozunk, mennyire kegyetlenek és brutálisak voltak eleink, amikor a gonosztevőket vagy annak vélt embereket kellett büntetni. Valójában a legtöbb esetben már a korabeli tömlöcöket elviselni is gyakran felért egy kínzással, és ma. Több áldozat térdelt, amikor hátulról lefejezték, egy idősebb nőt meg is kínoztak - Kivégzések nyomait találták meg Angliában május 30, 2021 Szerző: Lefejezett holttestek egy csoportjára bukkantak egy temetkezési helyen Angliában, az áldozatok valószínűleg római kori kivégzések áldozatai - közölték brit. bírósági ítéletek nélküli büntetések, megtorlások, kivégzések és kín­ zások, elsősorban a bácskai németek és magyarok esetében. A szörnyű mindennapok részeivé vált ez a gyakorlat a két nemzetiséghez tar-23 Kasaš, A. 1996. 160. 24 Radio vijesti, Szabadka, 1945. jan. 4. A szabadkai küldöttséget hárman alkották A kötél árnyékában. Elter Tamás. 2015.05.11. 08:58. 1988. július 14-én, csütörtökön fülledt, párás hajnalra virradt. Fél ötkor a Budapesti Fegyház és Börtön Kozma utcai épületében Pradlik György állami ítélet-végrehajtó még egyszer körbejárta az előző este a kisfogház betonpadlójába ékelt bitófát.

Kínzások és kivégzések Magyarországon - Bosque, Torrente

A középkori peres eljárás rituáléi (istenítélet és kínvallatás) A női elítéltekkel szemben alkalmazott büntetések általános jellemzői: a kivégzések, mint látványosságok; a hóhérokról. A testi büntetések módjai: kaloda, szégyenoszlop, szégyenálarc, szégyenpad, kidobolás, halálfej, faketrec, faló . A. verés, pálcázás, ostorozás, vagy a korbácsolás. A sötét középkor jellemzőjeként említendőek a szinte közösségi programnak számító, rengeteg látogatót vonzó nyilvános kivégzések. Ezeknek pedig egyértelmű célja volt nem csak az elrettentés, de a mély érzelmi benyomás keltése is Állatperek a középkori Európában hatóságok voltak illetékesek, és ennek megfelel ıen a kiszabott büntetések is inkább szellemi természet őek (kiközösítés, ördög őzés) voltak. A perek ezen utóbbi csoportjában külön hiszen azok a kivégzések id ıtartama alatt is valószín őleg a A szolgálólány meséje c. filmsorozat (vélemény) 2020.12.03. AltaBlog Film 9. Nagyon hangsúlyos eleme a filmsorozatnak a büntetés: ha valaki megszegi a törvényt, akkor olyan kegyetlenséggel bánnak el vele, amilyenre Európában talán csak a középkorból ismerünk példákat. Nagyon változatos büntetések vannak Gileádban. gyorsan. A látvány a középkori falvak főterén meg-rendezett kivégzéseket ábrázoló képekre emlékeztette Hestert, pedig 1998 februárja volt. Huntsville-ben a kivégzések ritkán vívtak ki ma-guknak nagyobb érdeklődést, ezt azonban nem akar-ták kihagyni az emberek: a harmincnyolc éves Karl

Kivégzési módszerek régen és ma - PécsiBölcsés

Középkori felfogás szerint csak a kegyetlen büntetések bírtak elrettentő erővel. Emiatt gyakran végeztek csonkítá-sokat (orr, fül, száj, kéz stb.), kínzásokat és kínzásokkal egy-bekötött kivégzéseket (karóba húzás, kerékbetörés stb.). A kivégzések - épp az elrettentés miatt - nyilvánosan zaj halálbüntetés - Magyar Katolikus Lexikon. halálbüntetés (lat. supplicium ultimum ): a legsúlyosabb büntető szankció, a bűnösnek ítélt ember életének erőszakos kioltása. Kezdetben az egyén, ill. a család →vérbosszú ja, a polgári jogban kizárólag az állam által alkalmazható megtorlás főbenjáró bűnökért. - I Ahhoz, hogy felakasztották, és felnégyelték lett törvényes büntetést férfiak elítélt hazaárulás az Angol Királyság 1352, bár hasonló rituálék rögzíti uralkodása alatt Henrik király III (1216-1272). Az elítélt áruló volt rögzítve, hogy egy akadályt, vagy falemez és rajzolt ló a vesztőhelyre, ahol ezután felakasztották (szinte már a halál), herélt, a.

Boszorkányperek a kora újkorban - Witch trials in the early modern period A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. A boszorkányság bűncselekményei miatt az ellenreformáció és az európai vallásháborúk során 1580 és 1630 között került a csúcspontra , amikor becslések szerint 50 000 embert égtek téten, akiknek nagyjából 80% -a nő volt, és leggyakrabban az életkor felett 40-ből A középkori kínzás a hit elleni bűncselekmények elleni küzdelem szükséges intézkedése. Az akkori szent inkvizíció és kifinomult büntetések a középkor európai történelmének felismerhető és kiterjedt történelmi részét képezik. hanem a kínzások és kivégzések minden elérhető tulajdonságát valódi. Boszorkányság - Boszorkányság - A boszorkányüldözések: Bár a boszorkánysággal kapcsolatos vádak a mai kultúrákban lehetőséget nyújtanak a társadalmi feszültségek kifejezésére vagy feloldására, ezeknek a vádaknak különböző következményei voltak a premodern nyugati társadalomban, ahol az irracionális félelem és az üldöző mentalitás keveréke a.

A középkor legkegyetlenebb büntetései Life

  1. jogkövetkezmény, egyúttal a legrégibb büntetések közé tartozik. Hammurapi óbabilóniai uralkodó (i.e.1792-1750) törvényei említik elsőként a halállal fenyegetést. A Lex Talionis, a szemet szemért, fogat fogért elve az Ótestamentumból került át a római jogba és a keresztény igazságszolgáltatásba is
  2. t egymilliárd atom előre megjósolható viselkedésének osztályozása. Ha megértjük, hogy a természet komplexitása miért csak ilyen módszerekkel írható le, miért fontos a.

Szabó Pál effodit oculos - a megvakítás büntetésének bizánci eredetű gyakorlatáról a XI-XIII. századi Magyarországon* Imre herceg halála után, István király feltörő elégedetlenséggel szembesült, amelynek során rokonát, Vazult szokatlan módon megvakíttatta, uralkodásra alkalmatlanná tette Bevezetés. Tanulmányomban A szerelem rabszolgái (Történetek az Ezeregyéjszakából) és az Ezeregyéjszaka meséi címmel megjelent könyvek alapján elemzem a 6-8. századi arab városok bűnözési helyzetét, és bemutatom az akkori tipikus bűncselekményeket, elkövetési módokat, a bűnüldözés korai középkori eszközeit, valamint a jogszolgáltatás egyes vonásait A középkori városok kialakulása: A kora középkorra sok helyen eltűnnek az ókor városi civilizációi, a vidéki lakosság mezőgazdaságból élt, önellátó gazdasági egységek alakultak ki. farsangi mulatság stb. illetve a nyilvános kivégzések vagy büntetések (pellengér). Kisebb városok sűrű hálózata alakult ki.

Halálbüntetés - Wikipédi

A legkegyetlenebb kivégzési módszerek - KultúrPar

  1. dig zajlott az élet, de hogy mit ettek az akkori emberek, arról csak töredékes információink maradtak fent, hiszen a Mohács előtti kultúránkat őrző írásos emlékek nagy része nem élte túl a török pusztítást, legyen szó irodalomról.
  2. A nyilvános kivégzések egyfajta színházat jelentenek, az uralkodói hatalom és tekintély reprezentálását. - A modern korban a test elpusztítása helyett a bűnös javítása, nevelése kerül előtérbe: a büntetés művészete a fegyelmező hatalmi rendszerekben nem a vezeklést, még csak nem is a szigorú értelemben vett.
  3. A kötél árnyékában 2015. május 9., szombat, 14:00. 1988. július 14-én, csütörtökön fülledt, párás hajnalra virradt. Fél ötkor a Budapesti Fegyház és Börtön Kozma utcai épületében Pradlik György állami ítélet-végrehajtó még egyszer körbejárta az előző este a kisfogház betonpadlójába ékelt bitófát, amely mellett vészjóslóan ott ásítozott a már.
  4. Az egyik rész megsérülése fájdalmat okoz az ízületekben fekvő helyzetben. Kiváltképpen m éltatlan fejlemény, hogy a spanyolcsizma által okozott sérülések, ha az eszközt nagy szigorral al­ kalmazták, be nem gyógyulhattak, és a vádlott ab­ ban az esetben is járásk ép telen nyom orékként kényszerült leélni élete hátralévő részét, ha netalántán ártatlan n ak.
  5. Könyv: Felvilágosodás és forradalom - Tanulási segédlet középiskolásoknak a történelem tanulásához - Lőrincz László, Kalmár János, Soós István |..
  6. t a megcsonkítás és a megkövezés; ámde a rezsim bajban van, amit bizonyít az a több tízezernyi tüntető, akikben volt annyi bátorság, hogy a legutóbbi választások után tiltakozásul az utcára vonultak
  7. Mivel ez a terület a római hadseregé volt, a büntetések súlyossága, a római jog érvényre juttatása jóval szigorúbb lehetett az itten településeken. A kivégzettek 25-45 év közötti felnőttek voltak. Mivel nem találtak közöttük genetikai rokonságot, az áldozatok vagy a hadseregben szolgáltak, vagy rabszolgák voltak

Tévhitek a középkorról 2

Video: Római kori kivégzések áldozatainak maradványaira leltek

Tech: Mementó 1920: a botbüntetéssel feltámadt a középkor

Itt már voltak fogoly funkcionáriusok, nyilvános büntetések. 1938-ig a koncentrációs táborokban kevés a cigány, őket antiszociálisként, bűnözőként viszik be. 1936-ban Dachauban már 400 bajor cigány raboskodik. 1938 júniusában viszont egyszerre 1000, majd pár hét múlva Ausztriából újabb 3000 cigány érkezik S a látóhatár általános elsötétedése idején, amely 1930 körül következett be, nemcsak hogy újból mindennaposak lettek olyan eljárások, amelyekkel már régen, bizonyos esetekben évszázadokkal azelőtt felhagytak - az ítélet nélküli bebörtönzés, a hadifoglyok rabszolgamunkára fogása, a nyilvános kivégzések, a.

10 ok, amiért a középkor mégsem volt olyan söté

Az embereknek rendszeresen tartottak a középkori Európában véres és kegyetlen kivégzéseket. Persze szeretjük magunkat azzal hitegetni, hogy ők csak az elvakult hitük miatt tették, mert hitték, hogy a szerető Isten így, a kín által bocsát majd meg szegény eltévedt báránykának. Bizonyára voltak, akik valóban ezt hitték Az állam által szankcionált gyilkosság bűncselekmény büntetése Nem tévesztendő össze a testi fenyítéssel. Egyéb felhasználásokért lásd: Halálbüntetés (egyértelműsítés). A halálbüntetés, a halálbüntetés és a végrehajtás ide irányít át. E Belépés navigációNevezés tartalmaBibliográfiaTudományos eszközökBarátok PDF előnézeteSzerző és idéző információVissza a. A nácizmus jellemzőit, németországi hatalomra kerülését és a holokauszt eseményeit bemutató cikk, az 1933 és 1945 közti európai folyamatokkal foglalkozik, részletesen taglalva a zsidósággal szembeni törvények, üldöztetések és népirtások megtörténtét

Bűnök és büntetések Magyar Nemzeti Levéltá

Középkori számonkérések 61. Kora újkori szigorú büntetések 61. Modern kori enyhülés 61. HÁZASSÁG NÉLKÜLI EGYÜTT-ÉLÉSEK 62. Vad-házasság, összeállás 62. Próba-házasság 62. Ágyasság, kitartás 62. Szerető-tartás 63. Összejárás 63. Próba-éjszaka 63. Vendég-éjszaka 64. Túl-gyámolítás 64. Leány-szöktetés. A középkori Európában a legkülönfélébb bűnök megtorlásának célpontja a bűnelkövető teste volt. Leggyakoribb büntetési mód a kínhalál volt, annak is a legváltozatosabb fajtái. A kínhalál mellett csonkítás, arcon, vállon, a test más látható részén való megjelölés, közszemlére való kitétel szerepelt még a. Döbbenetes középkori leletek kerültek elő Bár a kivégzések számát pontosan nem lehet tudni, a becslések szerint 40-50 ezer ember halhatott meg azért, mert boszorkánynak kiáltották ki. Legtöbbször máglyán égették el őket, de az akasztás, a vízbe fojtás is bevett módszer volt.. A kezdetekben azonban a büntetések a legkevésbé sem voltak ennyire kifinomultak. A második honalapító és az idegenek: megfogalmazásakor intő és elriasztó példaként említették a salemi boszorkánypert. 1992-ben pedig a kivégzések helyszínén emlékparkot hoztak létre, amelyben egy-egy kőpadot állítottak minden.

Torrente del Bosque: Kínzások és kivégzések Magyarországon

Szinte nincs olyan halasi, aki ne tudná, hol van a szégyenkő. Az országban számos helyen található hasonló (egykori) büntetési eszköz a templomok mellett. Többen szívesen újra bevezetnék ezt a megszégyenítést, míg mások csak csóválják a fejüket, hogy micsoda középkori kacat Középkori felfogás szerint csak a kegyetlen büntetések bírtak elrettentő erővel. Emiatt gyakran végeztek csonkításokat (orr, fül, száj, kéz stb.), kínzásokat és kínzásokkal egybekötött kivégzéseket (karóba húzás, kerékbetörés stb.)

Az ember viszont különb. Képes irányítani az érzelmeit, tudatosan fejleszteni az elméjét, a felfogását, az erejét, illetve bármi mást is előbb vagy utóbb. Ily módon nem lehet kijelenteni hogy az állatvilágban tapasztalható hierarchiák és büntetések szükséges örök részei az életnek Shakib Rahmani / AFP A kabuli repülőtéren várakozó afgánok és velük szemben az amerikai katonák 2021. augusztus 16-án. A tálibok - csakúgy, mint az ország nagy részét - Kabult is érdemi harcok nélkül foglalták el. A világ döbbenten figyelte, ahogy a papíron 300 ezer fős katonaság és rendőrség visszavonul, megadja magát és felszívódik középkori askenázi vezeklési hagyomány el őzményének tekinthet ő. A következ ő elemeket azonosítottam: (1) extra-legális büntetések alkalmazása; (2) ritkán, bizonyos, nem halálbüntetést érdeml ő b űn esetében, a b űn beismerésének (b űnvallásnak) az elfogadása egy bé A legrégibb időkben az ember csak a természeti erők, a vadállatok és szomszédai támadásai ellen védekezett. Később következtek a nagy népvándorlások, melyek közül elsőként a hiteles történelmi adatok a túlságig népesedett Galliából fölkerekedett keltákét említik (Kr. e. 388 körül), azután a cimberekét és teutonokét, a kik a Balti-tenger partvidékeiről.