Home

Függvény grafikon

Matematikai szemszögből a grafikon egy függvényt ábrázol. A rokon matematikai definíció szerint az f (x) függvény grafikonja vagy gráfja az (x,f (x)) alakú párokból álló halmaz. Ha ezeket a párokat egy koordináta-rendszerben helyezzük el, és ezzel a függvényt görbével vagy felülettel ábrázoljuk, akkor mondjuk, hogy. Adjunk meg egy függvényt megfelelő szintaxissal, és mutassuk is be Tudjuk azonban, hogy a lineáris függvények grafikonja egyenes, így elegendő a grafikon két pontjának meghatározása. Az f(x)=mx+b hozzárendelési szabályból leolvashatjuk, hogy az y tengelyt a (0;b) pontban metszi, és meredeksége m. A megadott függvény tehát a (0;-4) pontban metszi az y tengelyt, és meredeksége . Ez a.

Minden rendezett pár meghatároz egy pontot a derékszögű koordináta-rend­szer­ben.Az ( x ; f ( x )) rendezett párhoz tartozó pont első koordinátája x , másod.. Például: függvény meredeksége , azaz ha az x értékét 4-gyel növeljük, a függvény értéke 3-mal csökken. Ha az , akkor nagyobb x értékhez nagyobb függvényérték tartozik. Ekkor a függvény növekedő. Például: Az függvény meredeksége , azaz ha az x értékét 5-tel növeljük, a függvény értéke 2-vel nő

Fizika - 9

Függvény ábrázolás . Az ismert függvények beírása a képletbe: A gombot aktiválva mozgathatod a függvényt az ábrán, miközben kiírja az új függvény egyenletét. A gombot aktiválva mozgathatod a rajzlapot. Ugyanezt legördítve nagyíthatod vagy kicsinyitheted a rajzlapot.. gyk_305 - Egy paraméteres egyenlet megoldásinak száma. Anyag. Tarcsay Tamá Itt mindent megtudhatsz az elsőfokú függvényekről, megnézzük, mi az a meredekség és a tengelymetszet. Megnézzük az elsőfokú függvények általános képletét az y=mx+b alakot, és az is kiderül, hogy mire jók az elsőfokú függvények. Két pont alapján felírjuk a lineáris függvény hozzárendelési szabályát, megnézzük a zérushelyeket és még sok izgalmas dolgot

Grafikon (matematika) - Wikipédi

Függvényábrázolás - GeoGebr

Monotonitás, konvexitás, szélsőértékek, értékkészlet. A másodfokú függvény ábrázolása. Hatványfüggvények ábrázolása, függvények paritása. Ha az x különböző hatványait összeadjuk, akkor polinomokat kapunk. Ez itt például az x5. És, ha kivonjuk belőle azt, hogy x3. akkor egy ilyen kanyargós. Tréninget tartok vízesés grafikon készítéséről, ezért is szól most ennyi bejegyzés erről a témáról. Holnap lesz az utolsó alkalom - ez a csoport már a tananyag minden részét olvashatja majd írott formában is. A tréninget pedig már playback-ről fogják hallgatni. A vízesés diagramot általában automatikus.

Lineáris függvények ábrázolása Matematika - 7

A grafikon megjelenése, néhány apróságtól eltekintve, testre szabható, minden eleme külön beállítható, színesíthető, így a kinézete a diákok számára érdekessé tehető. Az Excel grafikonjai közül azzal foglalkozunk, amelyik a matematikai függvények ábrázolására alkalmas. Áttekintjük, hogyan hozhatjuk létre az. Ezért az FKERES nem használható. Ehelyett a HOL.VAN függvényt használva megkeresjük Chicago tartományát a B1:B11 tartományban. A 4. sorban található. Ezután az INDEX függvény ezt az értéket használja keresési argumentumként, és megkeresi Chicago népességét a 4. oszlopban (D oszlop) Rajzoljuk ki a függvény grafikonját a [-0.5, 3.5] intervallumon: > plot(f(x),x=-0.5..3.5,thickness=2); Ha ugyanezt point stílusban rajzoljuk ki, látható, hogy azért nem egyenletes a függvény grafikon, mert túl kevés pontban értékelte ki a Maple a függvényt, így a csúcspontok közelében nem pontos az ábra

grafikon Az f valós függvény grafikonja (vagy gráfja) azon rendezett párok halmaza, melyekre , ahol x benne van a függvény értelmezési tartományában: . Sok fontos valós függvény esetében ez a ponthalmaz valamilyen görbe a síkon, ami állhat több részből is 1. A függvény fogalma, grafikonja, egyszerű tulajdonságai A függvény a matematika egyik központi, egységesítő fogalma. A geometriai transzformációktól a hosszúság, terület, térfogat fogalmáig,.. A nulladfokú (konstans) függvény olyan lineáris függvény, ahol az f(x) = a*x + b képletben a = 0. Így a képlete: f(x) = b A konstans (állandó) függvény az értelmezési tartományának minden eleméhez ugyanazt a számot rendeli. A konstans függvény grafikonja mindig az x tengellyel párhuzamos egyenes A függvény alakja: Ha D f = R Þ a grafikon egyenes. Az y koordináták között is előfordul minden valós szám, tehát az értékkészlet is a valós számok halmaza ( ÉK = R v R f = R). Ha jobbra megyünk, akkor a grafikon mindig emelkedik. Nagyobb helyen mindig nagyobb a függvény értéke

Szinuszoid függvény amplitúdójának meghatározása grafikon alapján Küldetésünk, hogy bárki számára, bárhol világszínvonalú oktatáshoz való hozzáférést biztosítsunk, ingyen. A Khan Academy nonprofit szervezet 2. A szinuszfüggvény grafikonja Megismertük a szinuszfüggvény definícióját tetszőleges valós számra, más szavakkal definiáltuk az f: ℝ → ℝ, f(x) = sinx függvényt, és megvizsgáltuk.. Vagyis injektív-e a függvény v. sem? 6. grafikon: versenyautó, idő-sebesség grafikon. Próbálj egy ilyen pályát rajzolni! Nem kell visszaérnie a kiindulási pontba! szmg.hu. 15 Függvények grafikonjai. Válasszuk ki, mely ábra lehet függvény grafikonja és mely nem, illetve melyik tűni

A másodfokú függvények ábrázolása a transzformációs szabályokkal. Ábrázoljuk az f (x) = x2 - 2 és g (x) = x2 + 2 függvényeket! A két grafikon legyen ugyanazon koordináta-rendszerben! Ha gondolja, készítsen értéktáblázatot! Megfigyelhető, hogy az f (x) és g (x) függvények az alapfüggvény segítségével is. grafikon Ikon Tengely magyarázat Skála eszközök. VI Blokk Diagram Adat vezeték Grafikon • A Merge Signals függvény segítségével adatok kombinálhatók egy dinamikus típussá. Grafikon. Az függvény grafikonja Az függvény grafikonja tehát rendezett párokból áll és így része -nek, az és halmazok Descartes-szorzatának. Kompozíció. Ha és két függvény, akkor a összetett függvény, a két függvény kompozíciója. Ennek értelmezési tartomány grafikon függvénygörbéje olyan parabola, amelynek tengelypontja az origóban van. A képlet alapján a 0, 1, 2 és 3 másodperchez tartozó elmozdulások: 'x 0 0 gyorsulás negatív, a függvény szigorúan monoton csökkenő, és egy idő után a sebesség nullává, maj A függvény értelmezési tartományának x elemeihez kiszámítjuk az f(x) függvényértékeket (helyettesítési érték), és az (x; y=f(x)) pontokat a koordináta-rendszerben ábrázoljuk. Ezeknek a pontoknak a halmaza az f függvény grafikonja. A grafikon egyenlete: y=f(x). Például: Ábrázoljuk a következő függvényt

A függvények ábrázolása, függvény grafikonja - YouTub

 1. imum,
 2. denütt értelmezve van, ezért Df. 2. A grafikon és a tengelyek közös pontjainak meghatározása. Egyrészt annak meghatározása, hogy a függvény grafikonja hol metszi az x tengelyt. Ezeket a pontokat az fx0 egyenletet.egyenlet megoldásai adják. Oldjuk meg tehát az x3 2 0 Egyszerű kiemelést alkalmazva xx 2 20
 3. dazon x értékeit, melyre f(x) = 0. Az a pont, ahol a függvény érinti6metszi az x tengely
 4. Ha a függvény y tengely metszete sem egész szám, akkor keresni kell a függvénynek egy egész koordinátájú pontját (ha van) és abból kell kiindulni a m e redekséggel! A továbbiakban tudnod kell, hogy mi az elsőfokú függvény meredeksége, és az y tengely metsze
 5. 2. Milyen összefüggés van két egymásra merőleges lineáris függvény-grafikon meredeksége között? 3. Hogyan változik egy függvény grafikonja, ha a képletéhez +2 -t írunk? 4. Mit tudhatunk meg egy x(a·x+b típusú függvény grafikonjáról, ha ismerjük az a-t és a b-t? 5

Matematika - 7. osztály Sulinet Tudásbázi

A LINEST függvény kolinearitást keres, és ha azonosítja őket, eltávolítja a redundáns X oszlopokat a regressziós modellből. Az eltávolított X oszlopok a LINEST kimenetben 0 együtthatóval rendelkezőkként ismerhető fel a 0 se értékek mellett. Ha egy vagy több oszlopot redundánsként távolít el, a df érintett, mivel a df. A függvény szélsőértéke (szélsőértékei). A függvény görbülete (Konvex, konkáv). egyenes (szelő, húr) felett halad. A deriválás segítségével a függvények konvexitását megvizsgálhatjuk a grafikon meglététől függetlenül. Figyeljük meg a konvex és a konkáv függvények esetében a derivált függvény menetét.

Függvény ábrázolás - crnl

lineáris függvény grafikonja. Az változó értékei minden valós számot felvesznek, így az = +(,∈ℝ) lineáris függvény grafikonja egy egyenes. Az egyenest két különböző pontja határozza meg. Hogy megrajzolhassuk a lineáris függvény grafikonját A lineáris függvény grafikonja. A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Pannon RTV közreműködésével 2020-ban az általános és a középiskolák minden osztálya számára egy teljes évnyi tananyag kerül rögzítésre. A tanórák a YouTube-on érhetőek el a diákok szülők számára, akik szükség esetén az így létrehozott tudástár felhasználásával sajátíthatják el. 2.1. Egyváltozós valós függvények Egy D értelmezési tartományú valós x változójú függvény egy olyan hozzárendelési szabály, amely minden D-beli x számnak egyértelmű módon megfeleltet egy valós számot. A függvényeket legtöbbször betűkkel jelöljük, például f, g, F.Ha f egy függvény, x pedig egy szám a D értelmezési tartományából, akkor f x azt A matematika , a grafikon egy függvény halmaza rendezett párok, ahol . A gyakori esetben, amikor és amelyek valós számok, ezek a párok Descartes-féle koordináták a pontok kétdimenziós térben, és így egy részhalmaza ezen a síkon

Hol metszi a koordinátatengelyeket az x → -2x + 6 (x ∈ ℝ) függvény grafikonja? Jelenleg 1 felhasználó nézi ezt a kérdést. függvény . 0. Általános iskola / Matematika. Válasz írása Válaszok 1. mendhann { Elismert } válasza 1 éve. y tengelynél (0,6), x tengelynél (3,0). Bemutatkozás. A nevem Borsos Attila, 1999 óta, tehát több mint 20 éve dolgozom pénzügy-kontrolling területén. Ez idő alatt munkám során a legmélyebb tapasztalatot a Microsoft Excel használatával szereztem, ezen a fronton nagyon sok projektet hoztunk össze munkatársaimmal és megrendelőimmel, kezdve a bonyolultabb pivot-tábláktól a Visual Basic programozáson át egészen.

Szóval a megoldás az NA () függvény volt. Azok a dimenziók, amelyekhez =NA () érték tartozik, nem jelennek meg a grafikonban. vm. Próbáld ki a Grafikon típusból a Vonal, minden adatértéknél jelölovel. altípust! Ez a 0-t az X tengelyre helyezett színes pöttyel jelzi, az üres Távoktatás magyar nyelven Matematika, 8. osztály, 80. óra, A lineáris függvény grafikonj függvény, konstans értékrôl exponenciális gyorsulás-csökkenés az idôben, lépcsôzetes grafikon, hegyek-völgyek ábrázolása, csúcsosodást tartalmazó görbe, vízszintes irányba visszakanyarodó görbe (ekkor az idônek visszafelé kellene telnie). A diákok egy részénél valószínûleg azért jelenne

Vegye észre, hogy a függvény képlete (a grafikon alatt) a grafikonnal együtt változik! Sok appletnek van ilyen példákat tartalmazó menüje az applet tetején. Beírhat egy ön által választott függvényképletet. Kattintással jelölje ki a függvény képletét, majd írjon be a helyére egy újat, például x^3, és nyomjon Enter-t 3., GRAFIKON ÉS PONT DIAGRAM. Ezekkel a matematika órákon használt függvényeket is lehet ábrázolni. pl. Ábrázoljuk az y = 2x 2 függvényt! Elsőként készítsük el az értéktáblázatot! Az x sort automatikus kitöltéssel -5 -től +5 -ig töltsük fel. Majd az y értéket a függvény szerint számíttassuk ki (=2*B3*B3)

Grafikon - GeoGebr

Elsőfokú függvények matekin

Újabb függvények ábázolása és meglévõk törlése. Ugyanabba az ablakba történõ újabb függvény ábrázolása esetén csak meg kell ismételnünk a fenti mûveletet. 12 függvényt ábrázolhatunk egy ablakban egyszerre. A grafikon ablakból egy függvényt törölni a Függvényt Töröl radírral ábrázolt nyomógombbal lehet Elsőfokú függvények ábrázolása, leolvasása, grafikon és függvény kapcsolata elsőfokú függvény esetében Grafikonok használata, esetleg: számítógépes függvényábrázolás Elsőfokú függvény fogalma, grafikonja, egyenlet

A koszinusz függvény grafikonja képle

 1. folytonosság (continuitas), a megszakítottnak, hézagokkal v ugrásokkal birónak ellentéte. A matematikában főleg az időről és a térről szoktuk mondani, hogy folytonosak, hogy folytonos mennyiségek, v. hogy pontjaik (időpontok, ill. helyek) összessége folytonos sokaságot (continuum) képez.. A függvények folytonossága egy nagyon fontos fogalom a matematikában és itt.
 2. • Lineáris függvények értelmezési tartományának és értékkészletének vizsgálata grafikon alapján • Hibaszámítás ismerete (XXIX/3) 2. Út-idő grafikon készítése és elemzése, a sebesség kiszámítása • Lineáris függvények meredekségének meghatározása grafikon alapjá
 3. A grafikon alapján határozd meg: 1) az adott függvény értékkészletét; 2) az x mely értékeinél vesz fel az adott függvény pozitív értékeket! 3.2. Két város közötti távolság 93 km. Az egyik városból a másikba elindult egy kerékpáros

A szinusz függvény grafikonja képle

 1. den lehetséges x-re •ki kell számolni az ábrázolni kívánt matematikai függvény értékét •és ki kell rajzolni a képernyőre a kiszámolt értékhez tartozó pontot 1
 2. Kulcsfogalmak Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, diagram, algoritmus. Tematikai egység/ Fejlesztési cél A geometria alapjai Órakeret. 8 óra Előzetes tudás Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, vázlatos rajzolás, képletgyűjtemény használata. A komplex.
 3. dkettőn áthalad. A pont-lejtő és az y-intercepció egy pontot ad neked közvetlenül a denevérről; egy y-elágazású lineáris egyenletnek van egy pontja (0, y), és a pont-lejtőnek van valamilyen.
 4. Több grafikon egy ábrában; Inline vagy anonim függvények létrehozása. Ideiglenes jelleggel definiálhatunk a munkaterületen, ill. egy m-fájlon belül is függvényeket. f=@(x,y)x^2-y^2 % kétváltozós függvény definiálása, f: függvény foganty.
 5. Ez a régió a függvény epigráfusa. A matematika , a mottó , vagy supergraph egy funkciót értékelik a kiterjesztett valós számok a beállított , jelöljük az összes pontot a Descartes-szorzat fekvő vagy azt meghaladó grafikon
 6. Lineáris függvény grafikonja. Szerző: Zsuponics László. Témák: Tört, Függvények, Grafikon, Lineáris függvény, Egyenesek, Matematik
 7. Kiértékelés: s(t) függvény megadása: s-t grafikon, független változó az idő:a függvény képe parabola Az út az időnek másodfokú függvénye: A mozgás nem egyenletes: A sebesség nem állandó. t állandó s z ' ' svt2 2 s1 k t1 2 1 2 s2 k t2 k t 't t1 't t2 t1 t2 't 's1 's2 Legyen k a másodfokú függvény arányossági.

Függvények, grafikonok - Tananya

Gyakorlás: Szinuszoid függvény periódusának meghatározása grafikon alapján Ez a jelenleg kiválasztott elem. Összefoglalás: középvonal, amplitúdó és periódu Szinusz függvény. A szinusz függvény úgy van derékszögű háromszögben definiálva, mint a szöggel szembeni befogó és az átfogó aránya. Grafikonja a szinusz görbe, A funkció definiálva van -∞-től ∞-ig, és értékei -1-től 1-ig. Grafikon

Lineáris Függvények - Kivizsgálása (Grafikon - 1

Hogyan lehet megtalálni a matematikai függvény képét. A függvény képe (vagy tartománya) az a számkészlet, amelyet a függvény elő tud állítani. Más szavakkal, ez az y-értékek halmaza, amelyet akkor kap, amikor értékeli a függvényben. Megadhatunk hozzárendelést grafikon, ill. táblázat segítségével is. Fontos függvénytípus a pozitív egész számokon értelmezett függvény, mely a valós számok halmazába képez le [számsorozatok]. Valós számokon értelmezett valós függvényeket gyakran gy adunk meg, hogy csak a hozzárendelési szabályt mondjuk meg

Függvények matekin

A függvények ábrázolása során a koordináta-rendszer (x;f(x)) pontjait ábrázoljuk. A gyerekek számára a függvényfogalom szemléletessé tételéhez lényeges a függvények ábrázolása. Meg tudják adni adott helyen a függvényértéket, azt, hogy melyik helyen veszi fel a függvény az adott értéket, és hogy egy adott pont. Függvények. A függvények olyan hozzárendelések, amelyeknél egy elemhez legfeljebb egy elemet rendelünk hozzá. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy a függvények egyértelmű hozzárendelések. A függvényeket úgy adjuk meg, hogy megadjuk a hozzárendelés szabályát, valamint azt a két halmazt, ami között elvégezzük a hozzárendelést Grafikon rajzoló Első félév Exponenciális függvény. Mintafeladatok megoldásokkal. Exponenciális egyenletek ppt (feladatok megoldással) Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek I video. Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek II video. Exponenciális egyenletrendszer megoldása vide Grafikon a matematikai függvények ábrázolásához. Kattintson egy cellára, vagy a nyílbillentyűkkel lépjen a kívánt hogyan rajzoljunk trendvonalat a diagramra. Sejtek tartománya Kattintson a tartomány első cellájára, majd húzza az egeret az utolsó cellájára •Kiértékelés:s(t) függvény megadása s-t grafikon, független változó az idő (t) egyenes arányosság: az út-idő függvény lineáris: ó t s. t s t s n n 2 2 1 1 A buborék egyenlő idők alatt egyenlő utakat tesz meg, a mozgás egyenletes, a változás gyorsaságaállandó. l. t s t t s s 2 1 2 1 ' ' >@ » ¼ º «¬ ª s m.

Az f függvény képe a derékszögű koordináta rendszerben az AB és CD szakaszokból áll, A (-5;-8), B (2; 7), C (3; 3), D (6; 11). Határozzuk meg a függvény értelmezési tartományát és értékkészletét, h függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! (2 pont) a) xx2 2 b) xx2 2 c) xx 2 2 Megoldás: b) Az 2 x függvény képét eltoljuk az y tengely mentén két egységgel fölfelé, így az 2 xx 2 függvény képét kapjuk. (2 pont) 2) Határozza meg az 1. feladatban megadott, intervallumo

Grafikon - Adatkertésze

Korom Pál: Függvények tanítása az Excel segítségével

Lineáris függvények f(x) = ax + b alakú hozzárendelési szabályát gyakoroljuk. Ábrázoljuk a függvényt koordináta-rendszerben! Olvasd le a grafikonról a hozzárendelési szabályt! A grafikon alapján mi a függvény konvertálási szabálya? Mi a konstansfüggvény A függvények ábrázolása . grafikon. nal történik. Ábrázolási módok: Nyíldiagram. Minden elemhez egy nyíl segítségével kapcsolódik a képe. A nyíl a kép felé mutat. Derékszögű koordináta-rendszer. A Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszerben az f függvény által meghatározott pontpárokat ábrázoljuk

Értékek kikeresése az FKERES, az INDEX és a HOL

Video:

LINEÁRIS FÜGGVÉNY

F2.1. A függvény-tulajdonságokat két nagy csoportba oszthatjuk. Az első csoport olyan tulajdonságokat jelöl, amelyek a vizsgált függvények pontbeli viselkedését ragadják meg. A második csoport egy intervallumon mutatott jellemzőket írja le. Ezen belül az intervallum-tulajdonság egy speciális fajtája az, amely a teljes értelmezési tartományon érvényes jellemzőt definiál GRAFIKON TÍPUSOK ÉS HASZNÁLATUK A sugá diár diagram több d t ö ít tt é ték i k ö h lítá á lk l több adatsor összesített értékeinek összehasonlítására alkalmas. Az adatsorok egyes értékei a koordináta rendszer középpontjából kiinduló értéktengelyeken kerülnek ábrázolásra A kínálati függvény azt fejezi ki, milyen mennyiséget kínálnak a termelők különböző árak mellett. A keresleti és kínálati függvény egy közös ábrába rajzolható ( Marshall-kereszt ). A fenti ábra a bor keresletét és kínálatát ábrázolja. 80 Ft/l áron a kereslet 260 ezer liter lenne, a kínálat csak 100 ezer liter. A Pontáruházban korábbi vásárlásai után kapott pontjaiért vásárolhat könyveket. Belép a Pontáruházba Egyszerû készítése, olvasása, függvények értelmezése, értelmezése. (Koordináció vizsgálata grafikon a természettudományos segítségével (). tárgyakkal és a gyakorlattal, esetleg könyvtári foglalkozás bekapcsolásával.) 1c Sorozatok képzése és Sorozat folytatása adott folytatása (konkrét szabály szerint; néhány.

csönösen egyértelmű. Megfigyelésünkben azt is láttuk, hogy a grafikon tetszőlegesen megkö-zelíti az x tengelyt, de azt soha nem éri el. Az ilyen egyeneseket aszimptotának nevezik. Ezért az x tengely a függvény grafikonjának az aszimptotája. Ez azt jelenti, hogy a függvény alulról korlátos, mégpedig alsó korlátja a 0 függvény grafikonját. A grafikon segítségével határozza meg a függvény növekedési és fogyási intervallumát! 3.2. Az ötvözet 10 kg cinket tartalmaz, melyhez 10 kg rezet adtak. Ezután a réz tömege az ötvözetben 5%-al növekedett. Mennyi rezet tartalmazott az eredeti ötvözet? 3.3. Oldja meg az ¯ ® ­ 9 1 x y x A lineáris függvény egyenes vonalat hoz létre, amikor egy koordináta síkra megrajzolják. A kifejezéseket egy plusz vagy mínusz jel választja el. Annak meghatározásához, hogy az egyenlet egy lineáris függvény grafikon nélkül, akkor ellenőriznie kell, hogy a függvény rendelkezik-e egy lineáris függvény jellemzőivel. A lineáris funkciók. Függvények A grafikon hibáinak csökkentése céljából a függvényekhez megadott lépésközt néhány esetben megváltoztattuk. A feladatok szövegében el ıforduló nyilvánvaló sajtóhibákat értelemszer ően javítottuk Fizikai képletek A számolótáblák többváltozós esetei nem minden esetben határozhatók meg egyértelm ően

Lineáris függvény meredeksége – GeoGebraFüggvény feladatok 9Lineáris függvény - pontok megadása – GeoGebraExcel grafikon — by kris in excel, grafikon a legutóbb

A következő négy grafikon közül melyik az f x függvény képe hiperbola, első lépésben ezt kell eltolnunk a x tengely mentén negatív irányba 3-mal. Így kapjuk az 1 x 3 függvény grafikonját. (Az ábrán a fekete az alapfüggvény, piros az eltolás után kapott grafikon Ha a forrásmunkafüzet nem megnyitott, az INDIREKT függvény a #HIV! hibaértéket adja eredményül. Ha a hiv_szöveg olyan cellatartományra hivatkozik, amely kívül esik a sorok (1 048 576) vagy az oszlopok (16 384 - XFD) határértékén, az INDIREKT függvény a #HIV! hibaértéket adja eredményül Képletek és függvények használata: Egyszerű műveletek használata Cellahivatkozások típusai Képletek szerkesztése, zárójelezés Képletek másolása és mozgatása Az Excel beépített függvényei, a függvényvarázsló Szum, Max, Min, Átlag, Darab függvények: Grafikonok készítése: Grafikon lényege, típusa Függvény fogalma A függvény definíciója; független és függő változók; értelmezési tartomány, értékkészlet, grafikon. Kölcsönösen egyértelmű, monoton függvények. Összetett függvény; Inverz függvény Függvény, kölcs. egyért. függvény felismerése grafikon alapjá A sebesség-idő grafikon a vízszintes t-tengellyel párhuzamos egyenes, a grafikon alatti terület a test által megtett út. A sebesség előjeles mennyiség, értéke negatív, ha a test az x-tengelyen jobbról-balra (az x-t grafikonon fentről lefelé) halad. A hely-idő függvény: és a test sebessége . Itt a viszonyítási.